PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Dialogisch BVBA kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dialogisch BVBA, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dialogisch BVBA verstrekt. Dialogisch BVBA kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM DIALOGISCH BVBA GEGEVENS NODIG HEEFT

Dialogisch BVBA verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Dialogisch BVBA uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching of advies.

HOE LANG DIALOGISCH BVBA GEGEVENS BEWAART

Dialogisch BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Dialogisch BVBA verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dialogisch.be. Dialogisch BVBA zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Dialogisch BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Dialogisch BVBA maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dialogisch BVBA verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Dialogisch BVBA op via info@dialogisch.be. www.dialogisch.be is een website van Dialogisch BVBA. Dialogisch BVBA is als volgt te bereiken:

Post- en vestigingsadres:

Liefkenshoek 22

2270 HERENTHOUT

Telefoon: 0476 89 39 96

E-mailadres:info@dialogisch.be

Ondernemingsnummer: 0542 754 788