‘If you want to go fast, go alone. If you want to get far, go together.’

– African proverb

Het doel van teamcoaching is om te helpen een geheel te bouwen dat groter is dan de som van de delen.
Naarmate meer en meer traditionele organisaties overschakelen op agile manieren van werken, wordt het steeds belangrijker om in wisselende teams te kunnen werken. Teamleden hebben meer vrijheid, werken autonoom en zijn zelfsturend.

In deze tijden van verandering en complexiteit helpen onze coaches teams hun verschil in kennis, persoonlijkheden, vaardigheden, talenten en werkstijlen te identificeren en te benutten om groepsdoelen te bereiken.

Het doel?

  • Individuen en teams te helpen zich te stretchen buiten hun huidige mogelijkheden
  • Verbetering van samenwerking en intrapreneurschap binnen teams
  • Nieuwe ideeën herkennen en kansen zien in plaats van problemen

Wat teamcoaching kan opleveren:

  • Versterking van de samenwerking
  • Verduidelijking van gemeenschappelijke ambities en doelen
  • Ontdekken van ideeën, kansen en onbenut potentieel
  • Oplossen van conflicten binnen teams

Heb je een vraag rond team coaching? Neem gerust contact op via info@dialogisch.be