Een perfectionistische vrouw zit gestresseerd op haar bed, smijt boeken in de lucht en haar haren naar achter