Professionele bemiddeling

Conflicten op de werkvloer kunnen altijd en overal voorkomen. Dat is niet onlogisch, want iedereen is anders. Iedereen kijkt met een andere bril en een ander rugzakje naar dezelfde situatie. Helaas kan een onopgelost meningsverschil eindigen in een conflict. Om dat te vermijden, ondersteunt Dialogisch ondernemingen als bemiddelaar.

Waarom bemiddeling inzetten bij conflicten?

Vaak is er bij een conflict sprake van een duidelijke wens of een belang dat niet gezien of gehoord wordt. Mensen komen in een conflict terecht omdat er iets fundamenteels geraakt is in hun normen, waarden, belangen of behoeftes. Het is dus duidelijk: achter elke weerstand ligt een wens.

Een conflict is daarom een kans. Een kans om onderliggende spanningen naar de oppervlakte te brengen en te praten over de dingen waar het echt om draait. Het is een kans om op basis van open communicatie een oplossing te zoeken voor alle partijen. Bemiddeling is op dat moment de ideale manier om de balans te bewaren tijdens die open gesprekken.

Wil je Dialogisch inzetten voor professionele bemiddeling?

Onze aanpak

Na een eerste contact gaan we in gesprek met de betrokken partijen. Soms eerst individueel, soms direct met alle betrokken partijen samen. Als bemiddelaar zijn we meerzijdig partijdig. Dat wil zeggen dat we neutraal blijven, maar we oog hebben voor alle belangen van beide partijen en dat we die belangen naar de oppervlakte brengen. Openheid is een kernwoord. We brengen opnieuw beweging in wat vastzit. Met als doel een oplossing te vinden die werkt voor iedereen.

In welke situaties kan bemiddeling worden ingezet?

Bemiddeling is bij elke conflict op de werkvloer zinvol. We bemiddelen vaak in dit soort situaties:

  • Conflict tussen partners of bestuurders
  • Verschil in visie partners of bestuurders
  • Conflict tussen leidinggevende en werknemer
  • Conflict tussen twee werknemers
  • Conflict binnen een team

Bemiddeling hoeft niet altijd pas ingezet te worden als er al sprake is van een conflict. Ook als er in een samenwerking sprake is van een meningsverschil en je wil duidelijk alle kaarten op tafel krijgen, is bemiddeling aangewezen. Bemiddeling kan zowel preventief als curatief worden ingezet.

Het resultaat van bemiddeling

Bemiddeling zorgt ervoor dat de dialoog terug op gang komt en er een oplossing wordt gevonden voor een situatie die daarvoor vast zat. Een conflict in een organisatie heeft impact op de hele organisatie. We halen de hete naald uit de situatie en zorgen ervoor dat interne processen weer vlot stromen en er keuzes worden gemaakt om het conflict van de baan te ruimen.

Heb je een situatie waarvoor je professionele bemiddeling wilt gebruiken? We bekijken graag hoe we je het beste kunnen helpen.