Team- en organisatiescan

Weten wat er onder de waterspiegel leeft, is een must voor elke zaakvoerder. Niet alles komt automatisch boven water drijven en wat er onder de oppervlakte leeftheeft een grote impact op het succes van een organisatie. Wij geloven er sterk in dat het loont om in dialoog te gaan met je medewerkers. Een externe professional kan daarbij een belangrijke hefboom zijn voor jou en je bedrijf. Iemand die weet hoe je onder de waterspiegel kijkt. Iemand die geen ander belang heeft dan via dialoog te weten te komen wat er leeft en speelt in de organisatie. Op verschillende lagen, in verschillende teams en bij de individuele medewerkers in je organisatie. Pas als je weet wat er speelt, kan je de toekomst plannen. Bovendien wordt deze scan gesubsidieerd via de overheid via de werkbaarheidscheques met een subsidie van 60%. 

Wat is een team– en organisatiescan? 

Via de scan krijg je een duidelijk beeld van de huidige situatie in de organisatie en in de verschillende teams. We brengen in kaart wat er goed gaat en wat aandacht nodig heeft. We bevragen je medewerkers over verschillende aspecten binnen de organisatie en het team. Die resultaten koppelen we terug aan jou als zaakvoerder. We bekijken welke aandachtspunten er zijn en hoe we deze kunnen aanpakken, samen met je team.

Tevens kunnen wij de werkbaarheid in kaart brengen. We bevragen de verschillende aspecten rond werkbaarheid in je organisatie en stellen een advies  op. Ook kunnen wij helpen bij de implementatie van de acties die uit deze bevraging komen. En het goede nieuws is dat de overheid in de werkbaarheid in jouw bedrijf investeert. Tot eind 2023 krijg je 60% subsidie via de werkbaarheidscheques.

Wat levert een team– en organisatiescan jouw organisatie op? 

Een team- en organisatiescan levert je een duidelijk beeld op van wat er onder de waterspiegel leeft. Noem het een foto van de huidige situatie in de organisatie vanuit de beleving van je werknemers.
Dat is belangrijke info, zeker als je als zaakvoerder je missie en visie in je hele organisatie wilt doortrekkenHet helpt je te zien hoe de situatie nu is en hoe je stappen kan zetten naar de gewenste situatie. Bovendien kan je het inzetten als onderdeel van je welzijnsbeleid waardoor je de werkbaarheid binnen je organisatie kan verbeteren.

De scan in enkele stappen uitgelegd

  1. We starten met een uitgebreid gesprek met jou als zaakvoerder.
  2. We werken een bevraging op maat uit, specifiek voor jouw organisatie.
  3. Vervolgens houden we gesprekken met jouw medewerkers.
  4. We verwerken de resultaten van die gesprekken tot een duidelijk overzicht met sterktes, ontwikkelpunten en hefboomacties.
  5. We houden een terugkoppelingsgesprek met jou als zaakvoerder.
  6. We bereiden samen de terugkoppeling voor aan je team. Indien gewenst kunnen wij die communicatie op ons nemen.
  7. Vanuit de resultaten van de scan bekijken we ook wat mogelijke vervolgstappen kunnen zijn om jouw organisatie/je team nog sterker te maken. Op die manier haal je nog meer uit de team/organisatiescan.

Kan jouw bedrijf of team zo’n scan gebruiken?

Wat mag je van ons verwachten?

Bij Dialogisch geloven we sterk in de kracht van de dialoog. Tijdens een eerste afspraak luisteren we naar wat er momenteel in jouw organisatie speelt: Hoe is het bedrijf de afgelopen jaren geëvolueerd, wat gaat er goed, waar loop je tegenaan als zaakvoerder, zijn er momenteel prangende vraagstukken, …? 

Vanuit deze informatie ontwerpen wij een bevraging op maat. Onze ervaring leert ons dat iedere organisatie zijn eigenheid heeft, waardoor we ook niet geloven in een standaard vragenlijst. Thema’s zoals missie/visie, werkbaarheid, werkorganisatie, structuur, communicatie, leiderschap en bedrijfscultuur kunnen aan bod komen. 

Wij gaan het gesprek aan met jouw medewerkers. Indien je veel medewerkers hebt, kunnen we ook werken met een afvaardiging van het hele team. Wij werken via een vragenlijst, waardoor bij ieder gesprek dezelfde thema’s aan bod komen. Daarnaast gaan we dieper in op de “waarom” achter de antwoorden: wat zorgt ervoor dat iemand iets op een bepaalde manier ervaart? Wat zou het beter kunnen maken? Wat zou je zelf kunnen doen? 

We proberen in deze gesprekken je medewerkers te begrijpen. We polsen naar wat zij als mogelijke oplossingen zien en we bekijken ook wat ze zelf kunnen doen. Dat doen we omdat wij erin geloven dat achter elke weerstand een wens zit. En dat die wens vaak heel mooi in te vullen is door de persoon in kwestie zelf.

Heb je een vraag over de scan?

Bij ons kan je rekenen op zorg en kwaliteit

Dialogisch is geregistreerd dienstverlener voor de kmo-portefeuille

Dit betekent dat je als KMO een subsidie kan ontvangen voor de diensten die we aanbieden op het vlak van advies, opleiding en coaching. Ben je de zaakvoerder van een KMO (kleine of middelgrote onderneming), beoefenaar van een vrij beroep of ben je zelfstandige of zelfstandige in bijberoep, dan kom je ook in aanmerking voor de kmo-portefeuille.
Ons erkenningsnummer voor opleiding is DV.O225337
Ons erkenningsnummer voor advies is DV.A225338

Lees meer over de kmo-portefeuille.
Lees meer over de werkbaarheidscheques.