Kmo-portefeuille Dialogisch is geregistreed dienstverlener voor de kmo-portefeuille. Dit betekent dat je als kmo subsidie kan ontvangen voor de diensten die we aanbieden op het vlak van advies, opleiding en coaching. Ben je de zaakvoerder van een KMO (kleine of middelgrote onderneming), beoefenaar van een vrij beroep of ben je zelfstandige of zelfstandige in bijberoep, dan kom je ook in aanmerking voor de kmo-portefeuille. Hoeveel subsidie krijg je? Een kleine onderneming kan jaarlijks tot 10.000 euro subsidie krijgen en een middelgrote onderneming  tot 15.000 euro subsidie voor de diensten opleiding en advies samen. Hoe vraag ik de subsidie aan? Na schriftelijke bevestiging van de samenwerkingsovereenkomst, kan het project worden aangevraagd via de applicatie van de KMO-portefeuille;
 • Registreer je KMO online (enkel bij een eerste aanvraag) via www.kmo-portefeuille.be met je elektronische identiteitskaart (e-ID) of via je federaal token. Vul de gegevens van je kmo in.
 • Na de registratie krijg je een activerings-url opgestuurd per post. Tik de activerings-url op het internet in en login met je e-ID of federaal token.
 • Je bent nu gelinkt aan een kmo.
 • Je dient een projectaanvraag in en geeft als projectbedrag het bedrag uit de samenwerkingsovereenkomst excl. btw
 • De portefeuille geeft aan hoeveel zij subsidiëren en hoeveel jij dient te betalen
 • Je betaalt jouw deel
 • De BTW (en eventueel restbedrag) stort je rechtstreeks op de rekening van Dialogisch met de referentie op de factuur/samenwerkingsovereenkomst
 • Bij factuurnummer geef je de factuurnummer in en geef je toestemming om de portefeuille door te storten op de rekening van Dialogisch.
 • De betaling van KMO-portefeuille naar ons duurt gemiddeld 14 kalenderdagen
Belangrijke info
 • Het projecttarief excl. BTW moet minstens 500 euro bedragen voor advies en minstens 100 euro voor opleiding
 • Je aanvraag moet ten laatste 2 weken na de start van het project gebeuren.
 • Ons erkenningsnummervoor opleiding is DV.O225337en DV.A225338voor advies. Ditnummer vind je steeds terug in de samenwerkingsovereenkomst
 • Catering kan voor een max bedrag van € 25,00 worden meegefinancierd. Indien dit bedrag hoger is, wordt dit deel apart vermeld op de samenwerkingsovereenkomst of factuur.
Kmo-portefeuille is een dienst van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Heb je vragen? Je kan hiervoor terecht op het gratis nummer 1700 of check de site van de Vlaamse Overheid, agentschap innoveren & ondernemen: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/wat-is-de-kmo-portefeuille.